Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử
Để đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dùng cần có thiết bị di động thông minh để cài ứng dụng VNeID (do Bộ Công an tạo lập, khả dụng trên nền tảng Android và iOS), thẻ CCCD gắn chip và thực hiện theo các bước sau:
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.