Thứ Sáu, 22/04/2022, 09:21 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TRONG LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 3 bao gồm:   

(1) Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(2) Đổi thẻ Căn cước công dân;

(3) Cấp lại Căn cước công dân.

2. Cơ quan thực hiện:

- Tại cấp tỉnh: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Tại cấp huyện: Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Trình tự thực hiện

          Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn; www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

          Bước 2: Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân (lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập nhật trên hệ thống, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt lịch vào thời gian khác).

          Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu cần thiết để đăng ký hồ sơ.

          Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông tin căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.

          Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp mã đăng ký trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận./.

.

Công an Nghệ An