Thứ Năm, 21/04/2022, 22:33 [GMT+7]

Phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân"

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, Công an tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi trong Công an Nghệ An.

Công an thành phố Vinh trực tiếp xuống cơ sở thu thập thông tin cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho các em học sinh
Công an thành phố Vinh trực tiếp xuống cơ sở thu thập thông tin cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho học sinh

Theo đó, cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng, vòng sơ khảo tổ chức tại Công an tỉnh và vòng chung khảo tổ chức tại Bộ Công an. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ những kiến thức chung về công tác cải cách hành chính (CCHC); kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến CCHC Nhà nước trong các lĩnh vực công tác công an có thể hoàn thiện và triển khai nhân rộng trong thực tiễn.

Cuộc thi cũng là dịp để tìm hiểu, đánh giá mức độ quan tâm, hiểu biết của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đối với công tác CCHC nói chung và công tác CCHC trong Công an nhân dân nói riêng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với công tác này.

Cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương gửi bài dự thi về Công an tỉnh trước ngày 15/06/2022. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn những bài viết hay, xuất sắc nhất gửi tham gia phần thi chung khảo do Bộ Công an tổ chức.

Tải về nội dung tuyên truyền Tại đây 

.

Ngọc Anh

.