Người dân có thể làm thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online kể từ ngày 21/7/2021 Người dân có thể làm thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online kể từ ngày 21/7/2021
Từ ngày 21/7/2021, Cục Cảnh sát giao thông mở chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" trên Cổng Thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (csgt.vn) để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe, cũng như địa điểm, số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.