Thứ Năm, 04/04/2024, 14:19 [GMT+7]

Phòng Hậu cần Công an tỉnh phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 04/4/2024, Phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác cải cách hành chính các đơn vị trong Cụm thi đua số 04 Công an tỉnh.

Ký giao ước  thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2024
Ký giao ước thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2024

Tại buổi lễ, Phòng Hậu cần đã trình bày nội dung phát động phong trào thi đua CCHC  năm 2024 với 07 trọng tâm. Theo đó, xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm 2024; là công tác thường xuyên, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để đạt được hiệu quả cao nhất. Thi đua thực hiện có chất lượng, vượt tiến độ các nhiệm vụ CCHC đã đăng ký; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong CCHC. Với khẩu hiệu hành động: “Tham mưu chủ động; thực hiện quyết liệt; kịp thời, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính”, Phòng Hậu cần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong phong trào thi đua, tiếp tục xếp loại Xuất sắc và là năm thứ 05 liên tiếp xếp loại Xuất sắc trong công tác CCHC, góp phần đưa đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trở lên trong năm 2024.

Lãnh đạo Phòng Hậu cần phát biểu
Lãnh đạo Phòng Hậu cần phát biểu

Cũng tại buổi lễ, Phòng Hậu cần đã tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2024 giữa các đội nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

 

.

Phan Tuyết – Hồ Hưng