Thứ Tư, 11/10/2023, 09:03 [GMT+7]

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong Công an Nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 10/10/2023, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Hội nghị do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

9 tháng năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ được giao theo tiến độ tại Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành 25/38 nhiệm vụ, đạt 65,79% so với kế hoạch.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương bước đầu đã thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã tập trung tham mưu, cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là tái cấu trúc các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục, giấy tờ con phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hạ tầng công nghệ thông tin Bộ Công an từng bước được hoàn thiện theo đúng Văn bản số 1552/BTTTT-THH, ngày 26/4/2022 của Bộ TT&TT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) và định hướng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an, bước đầu đáp ứng các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa, tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2023, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06. Hoàn thành cắt giảm yêu cầu việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 dịch vụ và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 dịch vụ... Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 78%; nhiều dịch vụ có tỷ lệ trực tuyến cao như: Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước: 91%; Thông báo lưu trú: 96%; Đăng ký con dấu: 97%; Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy: 98%; Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu: 85%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về chuyển đổi số trong lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đặc biệt là vai trò, vị trí của lực lượng Công an Nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án 06 theo Nghị định số 144/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo và đôn đốc 12 nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06; khắc phục những điểm nghẽn, tồn tại trong 9 tháng năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu, phát triển, khai thác tối đa vai trò của ứng dụng VneID.

Đồng chí chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ, gương mẫu, đi đầu, không để chùng xuống những nhiệm vụ, phần việc được giao. Bộ trưởng tin tưởng, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của Công an các cấp, đơn vị, địa phương, sau 01 năm tới chuyển đổi số trong Công anh nhân dân sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn nữa.

.

Ngọc Anh