Thứ Sáu, 10/05/2024, 22:29 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đối thoại về công tác cải cách hành chính

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều ngày 10/5/2024, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với cán bộ, chiến sĩ về công tác Cải cách hành chính (CCHC)

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác CCHC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trong thời gian qua, đồng thời tổ chức trao đổi, đối thoại để cán bộ, chiến sĩ xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác, tạo diễn đàn dân chủ, cởi mở để cán bộ, chiến sĩ đề xuất những nguyện vọng chính đáng trong quá trình thực hiện công tác CCHC.

Buổi đối thoại nhằm trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính
Buổi đối thoại nhằm trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính

Qua nắm tình hình, sau khi trao đổi các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu cần quyết liệt tham mưu và triển khai các biện pháp đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trong toàn đơn vị, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC&CNCH, phải đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện. Đảm bảo tiến độ việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết. Duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có lời nói, thái độ thiếu chuẩn mực, vi phạm điều lệnh CAND; đánh giá đúng mức độ hài lòng của nhân dân tại Bộ phận một cửa… Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xếp hạng thứ nhất trong công tác CCHC 10 năm liên tiếp.
 

.

Chu Minh