Thứ Hai, 15/04/2024, 15:31 [GMT+7]

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua cải cách hành chính

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 15/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tổ chức phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024.

 Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Các nội dung cải cách gồm: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong Công an Nghệ An…

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Thông qua đó nhằm tăng cường ý thức tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ tích cực đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình công tác tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị và kết quả chuyển đổi số của đơn vị; góp phần phấn đấu đưa lực lượng Công an gương mẫu đi đầu, tiêu biểu trong chuyển đổi số.
 

.

Quỳnh Trang