Thứ Hai, 15/04/2024, 15:28 [GMT+7]

Công an huyện Anh Sơn phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều ngày 12/4/2024, Công an huyện Anh Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024.

Các nội dung cải cách gồm: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông,…

Thông qua phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực của CBCS Công an huyện Anh Sơn tích cực đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và kết quả chuyển đổi số của Công an huyện.

Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2024
Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2024

 

.

Quỳnh Trang