Thứ Tư, 17/04/2024, 16:32 [GMT+7]

Phòng An ninh nội địa phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 17/4/2024, Phòng An ninh nội địa tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024 và đối thoại về công tác cải cách hành chính.

Lễ phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024 của Phòng An ninh nội địa
Lễ phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024 của Phòng An ninh nội địa

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự giúp đỡ của Nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, Phòng An ninh nội địa đã chung sức, đồng lòng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực công tác công an nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng; góp phần vào thành tích chung của Công an Nghệ An vinh dự 8 năm liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất toàn lực lượng Công an nhân dân về công tác cải cách hành chính.

Phát động và ký kết giao ước thi đua
Phát động và ký kết giao ước thi đua

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua CCHC do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động; với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa đã phát động phong trào thi đua CCHC với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành có chất lượng, vượt chỉ tiêu, vượt mức so với kế hoạch đã đề ra đối với các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa và toàn thể CBCS, đại diện chỉ huy các đội công tác và đoàn thể đơn vị đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đã có nhiều câu hỏi, ý kiến tham gia đối thoại tâm huyết được đưa ra trên tinh thần, mục đích đóng góp xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết, thống nhất, vững mạnh hơn. Qua đối thoại, đồng chí Trưởng phòng đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến đề xuất; những vấn đề, đề xuất chính đáng, hợp lý không thuộc khả năng, quyết định của Trưởng phòng sẽ được nghiên cứu đề xuất Lãnh đạo cấp trên, đơn vị chuyên trách nghiên cứu xem xét giải quyết để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của đơn vị.

 

.

Vương Linh