Thứ Tư, 17/05/2023, 14:34 [GMT+7]

Thông báo cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2023 tại địa chỉ https://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Để hưởng ứng cuộc thi và nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trong Công an Nghệ An như sau:

Đối tượng dự thi: Là toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Công an Nghệ An (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi). Công an các đơn vị, địa phương triển khai đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi. Công an tỉnh sẽ có tổng hợp, đánh giá, biểu dương Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham gia. Phê bình đối với Công an các đơn vị có số lượng, chất lượng tham gia dự thi thấp.

Về hình thức tổ chức thi: Thi trắc nghiệm hàng tuần trên phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn hoặc truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn vào chuyên mục “Tìm hiểu về cải cách hành chính” làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Cuộc thi tổ chức thi trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi một lần.

Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/5/2023 (thứ hai) và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 19/6/2023 (thứ hai).

Nội dung thi gồm: Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Nghệ An về cải cách hành chính; tìm hiểu nội dung cơ bản của “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tìm hiểu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI)... Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Về cơ cấu giải thưởng: Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần thi sẽ có 16 giải thưởng giành cho cá nhân, bao gồm 01 Giải nhất; 02 Giải nhì; 03 Giải ba; 10 Giải khuyến khích. Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ lựa chọn, xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều kết quả xuất sắc và có nhiều đóng góp trong việc triển khai cuộc thi.

.

Văn Hậu

.