Thứ Ba, 16/05/2023, 10:08 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

Để bảo đảm cho việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư này gồm 6 điều, quy định 15 biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính và việc quản lý các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của CAND. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.


Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong CAND; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của CAND. 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng./.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.