Thứ Tư, 10/05/2023, 21:55 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp 05 dự thảo Luật do Bộ Công an soạn thảo

(Congan.nghean.gov.vn)-Để tăng cường công tác tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, năm 2023, Công an huyện Hưng Nguyên đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với 05 dự thảo Luật do Bộ Công an soạn thảo.

Tại Hội thảo, Công an huyện đã thông qua nội dung trọng tâm của 05 báo cáo dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện phát biểu tại Hội thảo
Đại diện lãnh đạo Công an huyện phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến vào các nội dung chính, cốt lõi, các điểm mới trong các dự thảo Luật. Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành cũng như cán bộ, chiến sĩ về 05 nội dung dự án Luật góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Nhiều ý kiến đóng góp về 05 nội dung dự án Luật
Nhiều ý kiến đóng góp về 05 nội dung dự án Luật

Phát biểu và kết luận Hội thảo, đại diện lãnh đạo Công an huyện khẳng định: Đây là dự án Luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy cần phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu về các dự án Luật. 

.

Hải Yến

.