Thứ Hai, 08/05/2023, 13:56 [GMT+7]

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp 05 dự thảo Luật do Bộ Công an soạn thảo

(Congan.nghean.gov.vn)-Để tăng cường công tác tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, năm 2023, Công an các huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với 05 dự thảo Luật do Bộ Công an soạn thảo.

Từ 04/5 - 08/5/2023, các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đã tổ chức Hội nghị góp ý 05 dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo.

Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Con Cuông
Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Con Cuông

Tại Hội nghị, Công an các huyện đã thông qua nội dung trọng tâm của 05 báo cáo dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Tương Dương
Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Tương Dương
Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Tương Dương
Hội nghị góp ý 05 dự án Luật tại huyện Kỳ Sơn

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến vào các nội dung chính, cốt lõi, các điểm mới trong các dự thảo Luật. Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành cũng như cán bộ, chiến sĩ về 05 nội dung dự án Luật góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

.

Hải Yến

.