Thứ Tư, 26/04/2023, 14:50 [GMT+7]

Việc đốt vàng, mã gây hỏa hoạn thì người đốt sẽ bị xử lý như thế nào?

Tôi thấy nhiều vụ cháy có nguyên nhân từ việc người dân đốt vàng, mã làm bén lửa gây ra hỏa hoạn. Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện nay pháp luật có quy định về nơi đốt vàng, mã hay không? Nếu việc đốt vàng, mã gây hỏa hoạn thì người đốt sẽ bị xử lý như thế nào? 

Câu trả lời

Hiện nay, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy chưa có quy định cụ thể về nơi đốt vàng mã. Tuy nhiên để đảm bảo trong quá trình sử dụng nguồn lửa (trong đó có đốt vàng mã…), tại điểm c khoản 3b Điều 5 Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định: Cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 quy định nghiêm cấm hành vi đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại nhà chung cư. 

Người đốt vàng, mã gây cháy thì căn cứ theo hành vi, mức độ thiệt hại có thể bị xem xét xử  lý hành chính, như: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Điều 50, 51 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình hoặc bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 180, Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.