.
.
 • Những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021
  09:44 | 17/07/2021
  Những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021
  Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú là những văn bản quy phạm pháp luật về cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021
  .
 • Những nội dung mới của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
  09:34 | 17/07/2021
  Những nội dung mới của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
  Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Bộ Công an chủ trì xây dựng gồm 5 chương, 30 điều. Dự thảo Luật có một số quy định mới so với Pháp lệnh CSCĐ trên cơ sở 4 chính sách đã xác định và đánh giá tác động được Chính phủ, Quốc hội nhất trí thông qua.
  .
 • Hướng dẫn triển khai đặc xá năm 2021
  09:32 | 17/07/2021
  Hướng dẫn triển khai đặc xá năm 2021
  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa ký ban hành Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2021.
  .
.
Xem theo ngày tháng Xem
.