Thứ Ba, 21/05/2024, 15:16 [GMT+7]

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 10/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác Cứu nạn cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP gồm 07 điều với 9 phụ lục và 38 biểu mẫu kèm theo, có hiệu lực thi hành kể ngày 15/5/2024 nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi 17 điều, bổ sung mới 01 điều so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy. Các nội dung quy định tại Nghị định số 50/2020/NĐ-CP đã bổ sung, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCCC trong thời gian qua, như: bổ sung, chỉnh sửa các quy định về đối tượng, thủ tục, nội dung, kết quả, thẩm quyền trong thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC; thủ tục nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông và cá nhân…

Bên cạnh đó, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 đã bổ sung, chỉnh sửa 03 điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định về việc xây dựng, thực tập phương án CNCH của cơ quan Công an; thủ tục đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

Xem toàn văn Nghị định TẠI ĐÂY

.

Công an Nghệ An