Thứ Bảy, 11/05/2024, 11:07 [GMT+7]

Tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc gửi tài liệu tuyên truyền 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV năm 2024. Công an tỉnh gửi tới các cơ quan, đơn vị hồ sơ tài liệu có liên quan các dự án luật trên với mong muốn cung cấp thông tin đầy đủ, chất lượng, khách quan, chính xác, kịp thời và nhận được sự đồng thuận cao từ cơ quan báo chí, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong tỉnh.
Theo đó, trong năm 2023, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì và phối hợp soạn thảo, gồm: 
(1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, dự kiến cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình một kỳ họp.
(3) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
(4) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
(5) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng), dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
(6) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
(7) Luật Dữ liệu
Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để lực lượng CAND chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về ANTT, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thiện các dự án luật theo đúng tiến độ đề ra, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An đăng tải tài liệu tuyên truyền 07 dự án Luật nêu trên.
.

P.V

.