Thứ Năm, 03/08/2023, 08:30 [GMT+7]

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy

Tôi hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an cấp huyện. Trong đội, tôi được giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự về phòng chống cháy nổ. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp của tôi có được hưởng phần trăm đặc thù khi thực hiện công tác này không? Nếu được thì chế độ đó được quy định tại văn bản nào?

Câu trả lời

Căn cứ Công văn số 1720/BCA-X01 ngày 25/6/2019 của Bộ Công an về việc thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ sau khi triển khai mô hình tổ chức mới: “Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (hoặc Tổ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy) ở Công an cấp huyện, trực tiếp đảm nhiệm các công việc: chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lái xe chữa cháy được hưởng phụ cấp đặc thù mức 15%; tham mưu, xử lý thông tin, xây dựng phương án chữa cháy được hưởng phụ cấp đặc thù mức 10%”. Như vậy, chỉ cán bộ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (hoặc Tổ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy) ở Công an cấp huyện được hưởng phụ cấp đặc thù. 

Do đồng chí Hồ Văn Công làm công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo an ninh, trật tự về phòng chống cháy nổ thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện nên không được hưởng phụ cấp đặc thù.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.