Thứ Ba, 25/07/2023, 15:28 [GMT+7]

Thương binh mất sức lao động được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nào?

Câu hỏi:

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) được 15 năm, trong quá trình công tác tôi bị thương, có giấy chứng nhận thương binh và mất sức lao động 56% được 13 năm nay. Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện nay sức khoẻ của tôi yếu tôi muốn nghỉ hưu sớm có được không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì và được hưởng những chế độ gì? 

Trả lời

Theo Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND thì sỹ quan, hạ sỹ quan CAND khi nghỉ việc, được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 
- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hiểm đủ 20 năm trở lên.
 
- Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.
 
- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời.
 
- Nam CAND có đủ 25 năm trở lên, nữ CAND có đủ 20 năm trở lên công tác trong CAND, trong đó có ít nhất 05 năm được tính thâm niên nghề CAND mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện xin nghỉ. Thời gian công tác trong CAND bao gồm thời gian là sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ, học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân Công an, kể cả thời gian CAND chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ CAND.
 
- Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 30 Luật CAND năm 2018 có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
 
Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin do bạn Nguyễn Như Nam cung cấp, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.  

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.