Thứ Hai, 15/05/2023, 09:38 [GMT+7]

Sỹ quan Công an được hưởng những chế độ gì khi xuất ngũ?

Tôi là sỹ quan Công an, cấp hàm Thiếu tá nghiệp vụ, thời gian công tác là 20 năm. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên vừa rồi tôi có làm đơn xin xuất ngũ và có Quyết định xuất ngũ của Công an tỉnh Đồng Tháp. Đến nay đã 3 tháng, nhưng tôi vẫn chưa nhận được chế độ xuất ngũ. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi sẽ được nhận những chế độ gì?

Câu trả lời

Các chế độ sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân được hưởng khi xuất ngũ được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân và Điều 4 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân, công nhân Công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần. Cụ thể: Trợ cấp một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có), trợ cấp tạo việc làm, tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 54/2019/TT-BCA, đối với trường hợp của bạn Lê Minh Tiến, các khoản trợ cấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Do vậy, đề nghị bạn Lê Minh Tiến liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp để được xem xét, giải quyết và nhận các khoản trợ cấp trên.
 
Ngoài các chế độ nêu trên, tùy theo nguyện vọng của cá nhân, bạn Lê Minh Tiến sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân hoặc được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Nếu bạn Lê Minh Tiến có nguyện vọng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, đề nghị bạn Lê Minh Tiến có đơn để Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp lập hồ sơ, gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân để giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi Giám đốc Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân ra Quyết định về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với bạn Lê Minh Tiến, đơn vị sẽ tiến hành chi trả trợ cấp cho bạn Lê Minh Tiến theo quy định.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.