Thứ Tư, 19/04/2023, 15:28 [GMT+7]

Nội quy tiếp công dân của Công an tỉnh Nghệ An

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mọi công dân đến Địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh và cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật, của Bộ Công an về khiếu nại, tố cáo và quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

2. Thanh tra Công an tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

3. Giám đốc Công an tỉnh định kỳ tiếp công dân vào ngày 01 hằng tháng tại Địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh (nếu ngày 01 là ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo).

4. Trường hợp tiếp công dân đột xuất theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân, Thanh tra Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và các thông tin, tài liệu để phục vụ tiếp công dân theo quy định.

5. Thời gian tiếp công dân:

- Mùa hè:

+ Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mùa đông:

+ Sáng: Từ 08 giờ đến 12 giờ 00 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

6. Địa điểm tiếp công dân: Số 146, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Xuất trình giấy tờ theo quy định; có thái độ đúng mực, tôn trọng, chấp hành nội quy và hướng dẫn của cán bộ tiếp dân; trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng một nội dung thì cử người đại diện trình bày. Công dân đến được tiếp theo thứ tự (trừ trường hợp cấp bách).

2. Trình bày trung thực và cung cấp tài liệu liên quan, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về những nội dung, tài liệu cung cấp.

3. Nghiêm cấm mang băng rôn, khẩu hiệu, vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, chất cháy, vật cồng kềnh và các chất độc hại khác vào Địa điểm tiếp công dân.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi: gây mất an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân hoặc người có thẩm quyền.

6. Hết giờ làm việc mọi công dân phải ra khỏi địa điểm tiếp công dân, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức, lý do nào.

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

1. Bảo đảm trang phục, tác phong theo Điều lệnh Công an nhân dân.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

3. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân theo quy định.

6. Thực hiện việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Bộ Công an và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy địa điểm tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

.

Công an Nghệ An