Thứ Năm, 16/03/2023, 16:48 [GMT+7]
Huyện Quỳnh Lưu

Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và triển khai xây dựng huyện sạch về ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 15/3/2023, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt Đề án 06) và triển khai xây dựng huyện sạch về ma túy.

Trong năm 2022, huyện Quỳnh Lưu đã ban hành 52 quyết định, kế hoạch, công văn để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Toàn huyện có 33/33 xã, thị trấn và 338/338 thôn, khối, xóm thành lập tổ công tác, tổ giúp việc thực hiện Đề án. Huyện đã chỉ đạo xây dựng 34 mô hình Bộ phận một cửa Công an huyện và UBND các xã, thị trấn với đầy đủ phương tiện, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và đăng ký phần mềm VNeID cài đặt tài khoản định danh điện tử. 

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Liên quan đến nội dung xây dựng huyện sạch về ma túy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với mục tiêu “làm giảm, làm sạch” ma túy nhằm thiết lập “vùng an toàn”, “địa bàn xanh” hướng đến mục tiêu “Huyện sạch về ma túy”. Nhờ đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và ma túy từng bước giảm đáng kể. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã làm sạch địa bàn có ma túy tại xã Quỳnh Thắng và triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại xã Quỳnh Lâm.

Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thấy rõ tiện ích khi thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời để cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân

Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện sạch ma túy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch đã ban hành; tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương để Nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Cùng với đó, lực lượng Công an chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy...

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dịp này, UBND huyện đã trao Giấy khen tặng 05 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

.

Hồng Hạnh - Văn Hậu

.