Thứ Năm, 16/03/2023, 15:57 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Nghệ An năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an các huyện: Thanh Chương, Kỳ Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an.

Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Tổ chức cán bộ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Tổ chức cán bộ

Công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng, luôn gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ huy trong việc hoạch định các chiến lược, chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của công tác tham mưu như: Các yếu tố đảm bảo tham mưu hiệu quả; bố cục, câu, từ, dấu trong văn bản tham mưu; đánh giá, nhận định các đối tượng liên quan đến công tác tham mưu; vấn đề cốt lõi của công tác tham mưu...

Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Hậu cần
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Hậu cần
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát môi trường
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát môi trường
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Thanh Chương
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Thanh Chương
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Kỳ Sơn
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Kỳ Sơn

Các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị đã góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tham mưu. Từ đó tích cực học tập, trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm để ngày càng vững vàng về chính trị, nghiệp vụ và tinh thông trong công tác tham mưu; kịp thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đề ra những chủ trương, kế hoạch đúng đắn, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy. 

.

Hồng Hạnh - Văn Hậu

.