Thứ Tư, 15/02/2023, 09:43 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Tập trung cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho học sinh dự thi tốt nghiệp THCS và THPT

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện điện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) - Bộ Công an về việc cấp căn cước công dân (CCCD) trong độ tuổi cấp CCCD gắn chip trên toàn quốc, đảm bảo phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có 164.465 công dân thường trú và 1.174 công dân tạm trú chưa được cấp CCCD. Trong đó, công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 chưa được cấp CCCD là 24.939 trường hợp.

Để thực hiện hiệu quả đợt cấp CCCD lần này, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về tiện ích, hiệu quả của thẻ CCCD gắn chip điện tử và định danh điện tử. Cung cấp số điện thoại, các kênh liên lạc hỗ trợ công dân tại Bộ phận một cửa Công an các cấp, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh... để người dân được biết và liên hệ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An làm thủ tục cấp CCCD cho người dân - Ảnh: Hồ Hưng
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An làm thủ tục cấp CCCD cho người dân - Ảnh: Hồ Hưng

Bên cạnh đó, tập trung triển khai điều tra cơ bản, phân tích dữ liệu các nhóm đối tượng cụ thể, chi tiết theo độ tuổi, địa bàn cấp CCCD gắn chíp và cấp định danh điện tử gắn với nơi thường trú, tạm trú. Trước mắt phân tích dữ liệu rà soát các nhóm ưu tiên là công dân tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT (công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008). Xây dựng kế hoạch, phương pháp thực hiện khoa học, sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; bố trí cán bộ, trang thiết bị đảm bảo kết hợp giữa thu nhận CCCD cố định và lưu động; đồng thời kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức cấp và trả thẻ CCCD cho công dân, đảm bảo theo đúng quy trình...

Học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023 là những đối tượng được ưu tiên cấp CCCD trong đợt này (Trong ảnh:  Công an thành phố Vinh làm thủ tục cấp CCCD cho học sinh Trường THCS Hưng Bình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS năm 2022 - Ảnh: Trọng Tuấn)
Học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023 là những đối tượng được ưu tiên cấp CCCD trong đợt này (Trong ảnh: Công an thành phố Vinh làm thủ tục cấp CCCD cho học sinh Trường THCS Hưng Bình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS năm 2022 - Ảnh: Trọng Tuấn)

Đặc biệt, đối với việc triển khai cấp CCCD cho công dân chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023 (công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008), Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng để triển khai thực hiện. Trong đó, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành, thị rà soát, tuyên truyền, phổ biến đến nhà trường, cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện cấp CCCD. Phối hợp với các trường xây dựng kế hoạch, bố trí, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử tại các điểm trường. Sau khi thu nhận, khẩn trương tập hợp danh sách, xử lý hồ sơ để kịp thời báo cáo Bộ Công an để cấp CCCD theo quy định.

Theo kế hoạch, việc cấp CCCD cho 164.465 công dân thường trú triển khai thực hiện từ ngày 13/02/2023 đến ngày 31/12/2023; đối với 24.939 trường hợp công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 tập trung thực hiện từ ngày 13/02/2023 đến ngày 30/4/2023.

.

Ngọc Anh

.