Thứ Sáu, 10/02/2023, 21:24 [GMT+7]

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu tại Công an các đơn vị, địa phương

(Congan.nghean.gov.vn)-Từ ngày 07 đến 10/02/2023, Công an các đơn vị, địa phương gồm: Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Cảnh sát giao thông; Công an thị xã Hoàng Mai; Công an các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn, Tân Kỳ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tập huấn công tác tham mưu là một nội dung quan trọng nhằm giúp cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm để nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu như: Các yếu tố đảm bảo tham mưu hiệu quả; bố cục, câu, từ, dấu trong văn bản; đánh giá, nhận định các đối tượng liên quan đến công tác tham mưu; một số ví dụ về tham mưu; vấn đề cốt lõi của công tác tham mưu...

Hình ảnh tập huấn Công tác tham mưu tại Công an các đơn vị, địa phương

Tập huấn công tác tham mưu tại Công an thị xã Hoàng Mai
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an thị xã Hoàng Mai
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Yên Thành
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Yên Thành
Tập huấn công tác tham mưu tại phòng Cảnh sát giao thông
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát giao thông
Tập huấn công tác tham mưu tại phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Đô Lương
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Đô Lương

 

Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Nam Đàn
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Nam Đàn
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Tân Kỳ
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Tân Kỳ

 

.

Văn Hậu - Hồng Hạnh

.