Thứ Sáu, 24/02/2023, 18:18 [GMT+7]

Triển khai hiệu quả Hội nghị tập huấn công tác tham mưu tại Công an các đơn vị, địa phương

(Congan.nghean.gov.vn)-Đến ngày 24/02/2023 Công an Nghệ An đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu tại Công an 16/21 địa phương.

Thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Nghệ An năm 2023, từ ngày 20 đến 24/02/2023, Công an các đơn vị, địa phương gồm: Công an các huyện Nghi Lộc; Diễn Châu; Hưng Nguyên cùng Công an các đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Hội nghị tập huấn Công tác tham mưu giúp cho các đại biểu tham dự tập huấn nắm vững hơn vai trò của công tác tham mưu; một số nội dung, vấn đề cốt lõi của công tác tham mưu… từ đó phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, hiệu quả sau gần 03 tuần triển khai, Công an Nghệ An đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu tại 16/21 Công an các địa phương.

Hình ảnh tập huấn công tác tham mưu tại Công an các đơn vị, địa phương

Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Nghi Lộc
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Nghi Lộc
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Diễn Châu
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Diễn Châu
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Hưng Nguyên
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Hưng Nguyên
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

 

.

Văn Hậu

.