Thứ Sáu, 17/02/2023, 22:44 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Tiếp tục các hoạt động nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Nghệ An năm 2023, từ ngày 13 đến 17/02/2023, Công an các đơn vị, địa phương gồm: Công an các huyện Con Cuông, Anh Sơn, thị xã Cửa Lò, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi, thảo luận về vai trò công tác tham mưu; một số nội dung, vấn đề cốt lõi của công tác tham mưu như các yếu tố đảm bảo tham mưu hiệu quả; bố cục, câu, từ, dấu trong văn bản; đánh giá, nhận định các đối tượng liên quan đến công tác tham mưu... từ đó đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Sau buổi tập huấn, theo phân cấp, các đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo quy định ở đơn vị nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hình ảnh tập huấn Công tác tham mưu tại Công an các đơn vị, địa phương

Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Anh Sơn
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Anh Sơn
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Con Cuông
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Con Cuông
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an thị xã Cửa Lò
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an thị xã Cửa Lò
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Kỹ thuật hình sự
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Kỹ thuật hình sự
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Nghĩa Đàn
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Nghĩa Đàn
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Quỳ Châu
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Quỳ Châu
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát cơ động
Tập huấn Công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát cơ động
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Tương Dương
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Tương Dương
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Quỳnh Lưu
Tập huấn Công tác tham mưu tại Công an huyện Quỳnh Lưu

 

.

Văn Hậu

.