Thứ Năm, 06/04/2023, 11:15 [GMT+7]

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu

(Congan.nghean.gov.vn)-Tiếp tục các hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an Nghệ An năm 2023, từ ngày 20/3 đến 05/4/2023, Công an các đơn vị, địa phương gồm: Công an huyện Quế Phong, Phòng Thanh tra, Phòng Hồ sơ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân là một trong những mặt công tác đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược đối với công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh kinh tế
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh kinh tế
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh nội địa
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh nội địa
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác này, thời gian qua, Công an Nghệ An nói chung, Công an các đơn vị, địa phương nói riêng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã được chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh tập huấn các nội dung: Vấn đề cốt lõi của công tác tham mưu; Các yếu tố đảm bảo tham mưu hiệu quả; Đánh giá, nhận định các đối tượng liên quan đến công tác tham mưu...

Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Thanh tra
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Thanh tra
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Quế Phong
Tập huấn công tác tham mưu tại Công an huyện Quế Phong
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh chính trị nội bộ
Tập huấn công tác tham mưu tại Phòng An ninh chính trị nội bộ

Thông qua buổi tập huấn, Công an các đơn vị, địa phương được tiếp thu các kiến thức, nội dung cơ bản, cốt lõi về các mặt của công tác tham mưu; từ đó ứng dụng vào thực tiễn công tác, đề ra những biện pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.

Hồng Hạnh - Văn Hậu

.