Thứ Sáu, 22/04/2022, 09:15 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 4 bao gồm:

(1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân;

(2) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân;

(4) Thông báo số định danh cá nhân.

          2. Cơ quan thực hiện:

- Tại Trung ương (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: (1)Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; (2)Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (3)Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.

- Tại cấp xã đối với các thủ tục: (1)Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2)Thông báo số định danh cá nhân.

          3. Trình tự thực hiện:

         Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn; www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

          Bước 2: Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

          Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

          Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; Thông báo số định danh cá nhân./.

.

Công an Nghệ An