Thứ Tư, 27/03/2024, 09:17 [GMT+7]

Thông báo tuyển chọn công dân vào Bộ Tư lệnh cảnh vệ

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ, BỘ CÔNG AN NĂM 2024

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác của đơn vị, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN

1. Chuyên ngành tác chiến điện tử: 02 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành Công nghệ hạt nhân: 01 chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tồ chức cơ yếu.

2. Tiêu chuẩn

- Về tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

- Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

- Về trình độ: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành: Tác chiến điện tử, Công nghệ hạt nhân.

- Về độ tuổi: Từ đủ 18 đến dưới 30 tuồi (tính đến hết ngày quyết định tuyển chọn). Riêng công dân là người dân tộc thiểu sổ, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong CAND trên 05 năm và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu tuyển chọn đến đủ 35 tuồi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuồi.

- Về sức khỏe: Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: Đối với nam từ lm62 đến lm95; đối với nữ từ lm56 đến lm80. Chỉ số cơ thề (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

- Bản lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an (không cần xác nhận của UBND xã, phương, thị trấn nơi thường trú);

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa học (nếu có);

- Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển; bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, cán bộ Công an nhân dân; Thương binh, bệnh binh, người được hường chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiên tranh, Anh hùng Lưc lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; người đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND) (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đền ngày nộp hồ sơ;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

+ Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tồ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển theo 02 vòng:

- Vòng kiểm tra (vòng 1): Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển, bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng sơ tuyển (vòng 2):

+ Bước 1: Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt.

+ Bước 2: Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân.

+ Bước 3: Kiểm tra trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của người dự tuyển. Nội dung này đánh giá mức độ đạt hay không đạt.

 V. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phòng 313, tầng 3, nhà A, trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an (số 16 phố Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội). Chi tiết liên hệ đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ, điện thoại: 0911.282.696.

 

 

.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an