Thứ Tư, 30/08/2023, 16:09 [GMT+7]

Thủ tục hành chính về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mới nhất 2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

CẤP TỈNH

1. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
2. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
3. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
4. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
5. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
6. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
7. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
9. ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
10. THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ
11. ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG TÁC DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
12. ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
13. THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
14. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
15. THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
16. THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
17. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO
18. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ
19. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
20. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
21. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
22. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
23. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
24. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ
25. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ
26. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
27. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
28. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
29. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
30. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
31. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ
32. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG
33. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ
34. THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

CẤP XÃ

 35. THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ

.

Công an Nghệ An