Thứ Năm, 06/08/2020, 08:59 [GMT+7]
Phòng An ninh kinh tế

Hội nghị đối thoại về cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Ngày 5/8, Phòng An ninh Kinh tế tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Trưởng phòng với công tác cải cách hành chính năm 2020.

CBCS đơn vị thẳng thắn trao đổi, đề xuất tại Hội nghị đối thoại
CBCS đơn vị thẳng thắn trao đổi, đề xuất tại Hội nghị đối thoại

Trong thời gian qua, Phòng An ninh Kinh tế đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chú trọng chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các quy định về công tác cải cách hành chính. Đơn vị đã tập trung quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về cải cách hành chính, từ đó, chỉ đạo các đội công tác tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính. Đồng thời, định kỳ hàng năm, Phòng An ninh Kinh tế còn tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá cụ thể, chi tiết những mặt làm được, kinh nghiệm để có hình thức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân CBCS. Cấp ủy, lãnh đạo cũng chú trọng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức, bộ máy hành chính, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS...

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính được ban hành, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế đã tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian công việc cụ thể đặt ra.

Tại hội nghị
Tại hội nghị

Với không khí sôi nổi, các CBCS đã trao đổi, đề xuất và thẳng thắn chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng lĩnh vực trong triển khai cải cách hành chính của đơn vị. Tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng phòng An ninh Kinh tế đã trả lời 17 câu hỏi của CBCS, đoàn viên thành niên với những lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được, tại Hội nghị, Phòng An ninh Kinh tế cũng chỉ ra những tồn tại cần tập trung giải quyết để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện cải cách hành chính trong đơn vị đi vào nề nếp, gắn nội dung triển khai cải cách hành chính với các đợt phát động thi đua; tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy chế hoạt động của chi bộ, đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm CBCS; tiếp tục ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn; Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh CAND, lề lối, tác phong và thái độ ứng xử của CBCS khi tiếp xúc, làm việc với công dân, các cơ quan doanh nghiệp... Từ đó, góp phần lan tỏa nhiều việc làm, hình ảnh CBCS An ninh Kinh tế trong lòng nhân dân.

.

Mai Hậu

Các tin khác