Thứ Sáu, 22/04/2022, 09:29 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thu nộp tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG LĨNH VỰC THU NỘP TIỀN PHẠT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 4, bao gồm:

(1) Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

(2) Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt;

(3) Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

2. Cơ quan thực hiện:

- Tại Trung ương (Cục Cảnh sát giao thông), tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) đối với các thủ tục: (1)Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; (2)Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy; (3)Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

- Tại cấp huyện (Đội Cảnh sát giao thông trật tự) đối với các thủ tục: (1)Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; (2)Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn;). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Chọn hình thức tra cứu: Tra cứu theo mã Quyết định (mã QĐ đã gửi tin nhăn SMS vào số điện thoại người vi phạm) hoặc tra cứu theo Biên bản vi phạm (số biên bản, tên người vi phạm, đơn vị lập biên bản, ngày vi phạm).

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán và nhận kết quả.

Bước 5: Tiến hành thanh toán. Hệ thống phản hồi lại thông tin người vi phạm đã nộp tiền phạt.

Bước 6: Cơ quan Công an tiến hành trả giấy tờ theo hình thức đăng ký của công dân./.

.

Công an Nghệ An