Thứ Năm, 06/08/2020, 15:07 [GMT+7]

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(Congannghean.vn)-Vượt qua những khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thiên tai nửa đầu năm 2020, Nghệ An đã vươn mình để đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Mục tiêu, kế hoạch từ nay đến cuối năm đã được vạch rõ, đòi hỏi mỗi sở, ngành địa phương phải tiếp tục quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong cải cách hành chính và tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm việc, phát triển.

Mới đây, vào ngày 22/7, nhằm tiếp tục tạo động lực cải cách hành chính với tất cả các đơn vị sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinhh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài do ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các phương án, giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài.

Các sở, ngành đẩy mạnh phục vụ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
Các sở, ngành đẩy mạnh phục vụ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Những năm qua, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện tại tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 1.835 đơn vị gồm 190 đơn vị cấp tỉnh và 1.645 đơn vị cấp huyện. Trong đó, 100% đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định số 16 giai đoạn 2017 - 2020. Nhiều đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục thực hện Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020. Hiện tại, Văn phòng UBND tỉnh đang chuẩn bị mọi điều kiện để vào quý III/2020, Trung tâm hành chính công sẽ chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, Nghệ An đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, các ngành, các địa phương quan tâm ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành trong quản lý công việc. Triển khai kết nối liên thông gửi nhận văn bản trên phần mềm cho 20/20 đơn vị cấp cơ sở, 21/21 UBND cấp huyện, 460/460 cấp xã.

Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội Vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020. Một số ngành, địa phương cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính, 7 cuộc thanh tra chấp hành luật gắn với thanh tra công vụ theo kế hoạch thanh tra năm 2020. Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các đơn vị được kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để tăng thu hút đầu tư, kết quả đã có 30 dự án đầu tư vào tỉnh Nghệ An đã được cấp mới với tổng số vốn đầu tư là 3.017,14 tỉ đồng.

Phân tích những ưu điểm làm được, song thời gian qua, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Tiến độ triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công còn chậm; việc rà soát kiến nghị đơn giản hóa hoặc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị còn nhiều hạn chế, nhiều đơn vị chưa có kết quả triển khai; việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số đơn vị cấp xã chưa đảm bảo quy định. Tổng số văn bản đi được ký số trên phần mềm còn thấp  (39%) do một số cơ quan đơn vị không sử dụng đúng công cụ ký số trực tiếp trên phần mềm VNPT-Ioffice… Nhìn nhận vào thực tiễn đó để mỗi cơ quan, đơn vị có cách làm triển khai sáng tạo và thiết thực hơn trong hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong thời gian tới. Bởi dù khó khăn, tỉnh vẫn quyết tâm không điều chỉnh mục tiêu phát triển năm 2020, vì thế, giải pháp cụ thể nhất vẫn chính là đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

.

TUỆ TRANG

Các tin khác