Thứ Năm, 03/09/2020, 10:24 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục liên quan đến CON DẤU mới nhất 2020


1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU

3. THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

4. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÊM CON DẤU

5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DẤU NỔI, DẤU THU NHỎ, DẤU XÍ 

 

Chú ý: Người dân có thể thực hiện các thủ tục về con dấu qua mạng Internet ở Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: 

https://dangkycondau.gov.vn

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC CON DẤU:

0989747666

 
 
.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An