Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201302/27549-thu-tuc-giam-dinh-giay-to-tai-lieu-391678/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201302/27549-thu-tuc-giam-dinh-giay-to-tai-lieu-391678/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thủ tục giám định giấy tờ, tài liệu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/02/2013, 15:34 [GMT+7]
27549

Thủ tục giám định giấy tờ, tài liệu

 

THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH GIẤY TỜ, TÀI LIỆU

 

1.

Thành phần hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản trưng cầu giám định có xác nhận của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc địa phương nơi cá nhân cư trú.

- Tài liệu cần giám định.

- Tài liệu mẫu so sánh.

Số lượng hồ sơ:    01 bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thứ 3, thứ 5 trong tuần (ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

Từ 04 đến 16 ngày.

Tuỳ theo mức độ, tính chất và số lượng của mẫu giám định thời gian giám định có thể dài hơn.

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 7, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn do cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định viết, nội dung gồm:

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định

- Tên cơ quan được trưng cầu giám định

- Tóm tắt sự việc có liên quan đến yêu cầu giám định

- Tên các tài liệu liên quan hoặc mẫu so sánh kèm theo

- Nội dung yêu cầu giám định

6.

Phí, lệ phí

- Theo Quyết định 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

- Căn cứ tính chất vụ việc và ngày công

7.

Yêu cầu, điều kiện

Cung cấp mẫu so sánh theo yêu cầu của giám định viên

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giám định tư pháp.

- Nghị định 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về pháp lệnh giám định tư pháp.

- Quyết định 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

- Căn cứ theo 10 quy trình giám định TCVN-AN 002-001:2011 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BCA ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an.


CANA
.