Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201204/19558-nang-cap-hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-thu-tuc-hanh-chinh-397918/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201204/19558-nang-cap-hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-thu-tuc-hanh-chinh-397918/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/04/2012, 07:34 [GMT+7]
19558

Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương có liên quan nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

 

Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu, tìm hiểu về các thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ phải chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thời hạn hoàn thành trong Quý IV/2012.

Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, loại bỏ các dữ liệu thừa và phối hợp với Văn phòng Chính phủ nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này giao Văn phòng Chính phủ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

 

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của các Bộ, ngành và 63 địa phương.

Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm.

Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.

Được biết, trong quý I/2012, Văn phòng Chính phủ đã kiểm soát chất lượng và cập nhật 7.459 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai trên mạng internet.


Nguồn: Chinhphu
.