Thứ Sáu, 22/04/2022, 09:35 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cung cấp dịch vụ công mức độ 3 bao gồm:

(1) Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu;

(2) Đăng ký sang tên xe;

(3) Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

2. Cơ quan thực hiện:

- Tại Trung ương (Cục Cảnh sát giao thông); tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) đối với thủ tục: (1)Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; (2)Đăng ký, sang tên xe; (3)Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Tại cấp huyện (Đội Cảnh sát giao thông trật tự) đối với thủ tục: (1)Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy; (2)Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký đối với xe mô tô, xe gắn máy; (3)Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với xe mô tô, xe gắn máy.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công An (www.dichvucong.gov.vn; www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2. Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3. Người dân thực hiện khai theo biểu mẫu.

Bước 4. Nhận lịch hẹn.

Bước 5. Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra.

Bước 6. Bấm biển số (đối với đăng ký xe lần đầu, sang tên, di chuyển); nộp lệ phí; nhận giấy hẹn.

Bước 7. Nhận trực tiếp giấy chứng nhận đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe (theo lịch hẹn) hoặc qua bưu điện./.

.

Công an Nghệ An