Thứ Sáu, 22/04/2022, 09:31 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe cung cấp dịch vụ Công mức độ 4 bao gồm:

(1) Đăng ký xe tạm thời;

(2) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

2. Cơ quan thực hiện:                           

- Tại Trung ương (Cục Cảnh sát giao thông); tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) đối với các thủ tục: (1)Đăng ký xe tạm thời; (2)Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Tại cấp huyện (Đội Cảnh sát giao thông trật tự) đối với thủ tục: (1)Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời; (2)Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn; www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu và đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu.

Bước 4. Hệ thống sẽ trả lời về hồ sơ đã được chấp nhận.

Bước 5. Tra cứu in biển số tạm thời, giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trên Cổng dịch vụ công hoặc nhận qua thư điện tử./.

.

Công an Nghệ An