Thứ Sáu, 18/02/2022, 17:07 [GMT+7]

Thông báo

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và tiến độ triển khai các hạng mục về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Nghệ An thông báo:

Từ ngày 19/02/2022 đến hết ngày 22/02/2022, Công an các đơn vị, địa phương nghỉ tiếp dân liên quan đến thủ tục hành chính về căn cước công dân.

Các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường theo quy định.

.

Công an Nghệ An