Đại hội XIII: Khát vọng và kỳ vọng Đại hội XIII: Khát vọng và kỳ vọng
Khát vọng vươn lên của toàn dân tộc đã được phản ánh trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhân dân cũng kỳ vọng rất lớn vào Đại hội, trong bối cảnh thế giới và thời đại đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, với không ít yếu tố bất định.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.