Thứ Ba, 15/09/2020, 08:29 [GMT+7]

Đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

(Congannghean.vn)-Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến nay, 26/26 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh (21 huyện, thành, thị ủy; 2 Đảng bộ khối và 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang) đã tiến hành thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Thời gian qua, mặc dù chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19 song nhờ chủ động, linh hoạt, sáng tạo khắc phục khó khăn, các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đạt được kết quả đó, đầu tiên phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp mà trước hết là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể là, đã xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội. 

 
Việc giám sát công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai thực hiện tốt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khảo sát, điều tra dư luận xã hội về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội để đề ra chủ trương, biện pháp kịp thời, giúp cơ sở giải quyết những vấn đề nổi cộm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Liên quan đến công tác nhân sự, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung rà soát, đánh giá cán bộ, thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển một số cán bộ trước Đại hội, đồng thời luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ chủ trì không phải là người địa phương, cán bộ giữ chức vụ chủ chốt 2 nhiệm kỳ. Điểm mới của công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ này là thực hiện quy trình 5 bước bài bản, khoa học đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị được đưa ra khỏi danh sách nhân sự.
 
Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã chủ động triển khai sớm, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng quy trình, quy định các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội. Từ việc thành lập các tiểu ban giúp việc, triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các văn kiện, đề án, thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới và thành lập các đoàn giám sát, tổ công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện, tổ chức lấy và tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích các hạn chế, khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Về kết quả Đại hội cấp trên cơ sở, không chỉ bảo đảm về tiến độ, các đại hội còn bảo đảm về chất lượng. Công tác bầu cử tại các đại hội diễn ra dân chủ. Số lượng cấp ủy viên của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội quyết định là 899 đồng chí, giảm 5,28% so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng 879 đồng chí vào các BCH Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tỉ lệ số phiếu bầu khá tập trung; cụ thể, có 140 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt 100%, có 708 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt trên 90%. Tất cả 879 đồng chí được Đại hội bầu vào cấp ủy đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu. Về cơ cấu ủy viên, tỉ lệ nữ bình quân toàn tỉnh là 18,4% (tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước); tỉ lệ người dân tộc thiểu số phù hợp là 13,7%; tỉ lệ cán bộ trẻ (≤ 40 tuổi) đạt 16,5% (tăng 2,2% so với nhiệm kỳ trước). Độ tuổi bình quân của cấp ủy chung toàn tỉnh là 46 tuổi. Về chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng cao so nhiệm kỳ trước: 100% có trình độ chuyên môn Đại học trở lên.
 
Thành công trong tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở là minh chứng cho thấy sự chủ động, bài bản, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm cao của Tỉnh ủy. Đó là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.

Thùy Dương

.