Thứ Tư, 09/09/2020, 08:42 [GMT+7]

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, hệ thống giữa các quy hoạch

(Congannghean.vn)-Với mục tiêu thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội ở tầm cao mới, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch nhằm góp phần hình thành diện mạo mới từng bước hiện đại, văn minh, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Nghệ An đã hoàn thành quy hoạch hệ thống đô thị toàn tỉnh               (Trong ảnh: Một góc TP Vinh)
Nghệ An đã hoàn thành quy hoạch hệ thống đô thị toàn tỉnh (Trong ảnh: Một góc TP Vinh)
Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh được Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai tương đối đồng bộ trên tất cả các loại hình. 
 
Theo đó, Nghệ An đã hoàn thành toàn diện các cấp độ quy hoạch xây dựng, từ quy hoạch hệ thống đô thị toàn tỉnh, quy hoạch vùng huyện liên tỉnh (Nam Thanh - Bắc Nghệ, Nam Nghệ - Bắc Hà); quy hoạch chung xây dựng các đô thị thuộc tỉnh; các quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000; quy hoạch các khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2015 - 2020, nhiều quy hoạch quan trọng đã được Nghệ An phê duyệt như: Quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; quy hoạch TX Cửa Lò; Khu kinh tế Đông Nam; quy hoạch thị trấn Quán Hành, thị trấn Hưng Nguyên, thị trấn Nam Đàn, thị trấn Thanh Chương, đô thị Thanh Thủy, đô thị cầu Rộ, đô thị chợ Chùa…
 
Về hệ thống đô thị, hiện toàn tỉnh có 144 đô thị các loại được phê duyệt. Tỉ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính đạt 100%, trong đó có 21 đô thị chính. Tỉ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9% (còn lại các đô thị là thị tứ khu vực miền núi). Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã bổ sung thêm 6 đô thị vào đề án phân loại để nâng hạng đô thị, trong đó bao gồm: TX Hoàng Mai và TX Thái Hoà từ đô thị loại V lên đô thị loại IV, TX Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III, đô thị Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn), sông Dinh (huyện Quỳ Hợp), Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) được công nhận là đô thị loại V. Ngoài ra, còn 17 thị trấn, huyện lỵ cũng được công nhận là đô thị loại V. Công tác quy hoạch đã góp phần quan trọng xây dựng diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại. 
 
Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa, kết nối đồng bộ, thống nhất phương hướng tổ chức không gian và phát triển của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ tỉnh đã được đề ra trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; tạo cơ sở cho việc triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Yêu cầu về nội dung của quy hoạch cần bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. 
 
Bên cạnh đó, xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
 
Về các nội dung chủ yếu của quy hoạch bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc lập quy hoạch có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện, hướng tới mục tiêu phát triển Nghệ An là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.
.

Thùy Dương

.