Thứ Hai, 07/09/2020, 10:06 [GMT+7]

Triển khai trên 270 đề tài, dự án khoa học công nghệ

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt một số đề tài ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Trong giai đoạn 2011 - 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang triển khai 276 đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chủ yếu tập trung trên 6 lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, khoa học xã hội và nhân văn, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin, KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành, thị với tổng kinh phí 203.889 triệu đồng. Vùng DTTS&MN triển khai 92 đề tài, dự án với kinh phí là 97.718 triệu đồng.
 
Theo đánh giá hàng năm của ngành KH&CN và kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2005 - 2015” cho thấy, hiệu quả ứng dụng cao và rất cao là 59,76%; hiệu quả ứng dụng trung bình là 26,43% và hiệu quả ứng dụng thấp và không hiệu quả chỉ có 13,78% số nhiệm vụ KH&CN được triển khai. Theo đánh giá, kết quả xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng DTTS&MN. Trong đó có kết quả xây dựng liên kết ứng dụng KH&CN theo chuỗi giá trị hàng hóa tạo sinh kế cho người dân vùng DTTS&MN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS&MN. Thông qua tổ chức triển khai các dự án thuộc Chương trình nông thôn và miền núi đã đào tạo nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, kỹ thuật viên cơ sở, nông dân vùng DTTS&MN.
.

TUỆ TRANG (tổng hợp)

.