Thứ Tư, 06/05/2020, 15:55 [GMT+7]

Chi bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Congannghean.vn)-Sáng 6/5, Chi bộ Phòng Thanh tra Công an tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội, có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;  cán bộ đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. 

Đồng chí Thượng tá Võ Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra trình bày Báo cáo chính trị BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020
Đồng chí Thượng tá Võ Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra trình bày Báo cáo chính trị BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn đổi mới tư duy, biện pháp công tác. Qua đó hoàn thành xuất sắc và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. Nổi bật là, công tác tiếp công dân có nhiều đổi mới, ngày càng nề nếp; công tác tiếp nhận, nghiên cứu, tham mưu xử lý, quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, đột xuất và đặc biệt có nhiều chuyển biến rõ nét, hòan thành vượt chỉ tiêu đề ra. Qua thanh tra đã làm rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác. Đã phát hiện 479 tồn tại, thiếu sót, có 185 kiến nghị với các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện.  Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết luận thanh tra và 100% kết luận thanh tra được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. 

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự mẫn cán, nỗ lực của Thanh tra Công an tỉnh trong việc nâng cao chất lượng thanh tra và giải quyết tốt, dứt điểm các đơn thư
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự mẫn cán, nỗ lực của Thanh tra Công an tỉnh trong việc nâng cao chất lượng thanh tra và giải quyết tốt, dứt điểm các đơn thư

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp mới, góp phần nâng cao uy tín của Thanh tra Công an Nghệ An. Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú làm tốt công tác quản lý cán bộ, duy trì thực hiện quy chế đã đề ra. Do vậy, trong nhiệm kỳ qua, không có cán bộ, đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025
BCH Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
BCH Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Với những kết quả trên, các năm 2015, 2018, 2019, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn ‘Hoàn thành tốt nhiệm vụ’, các năm 2016, 2017 đạt Chi bộ trong sạch, Vững mạnh. Đây là tiền đề quan trọng để Chi bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với khẩu hiệu hành động ‘Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hòan thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống’.
.

Thùy Dương

.