Thứ Tư, 26/08/2020, 11:36 [GMT+7]

'Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân gửi trọn niềm tin vào lực lượng Công an Nghệ An'

(Congannghean.vn)-Trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu quan trọng, Báo Công an Nghệ An xin trích lược bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội
… Thưa toàn thể Đại hội!
 
Tỉnh ta có diện tích tự nhiên lớn, địa hình bị chia cắt phức tạp, đường biên giới trên bộ dài, có vùng biển rộng, dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, phân bố không đồng đều. Cùng với quá trình phát triển kinh tế của tỉnh ngày càng sôi động, hoạt động các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng gay gắt. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu chống phá Đảng và nhà nước ta, đồng thời luôn xác định Nghệ An là một mắt xích quan trọng trong chiến lược của chúng. 
 
Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an Nghệ An là rất quan trọng và nặng nề trong thời gian tới. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2020 -2025, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu khá đầy đủ, toàn diện, trải khắp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà Đảng bộ công an tỉnh cần quán triệt, thực hiện. Tôi nêu và nhấn mạnh thêm một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận, quyết định:
 
Thứ nhất, Công an tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn địa bàn của tỉnh, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. 
Đề xuất tham mưu các quyết sách, chủ trương lớn, mang tính dài hạn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, với phương châm “an ninh chủ động”, "phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định", huy động sức mạnh hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên trong từng thời điểm. Phát huy vai trò Thường trực các ban chỉ đạo về an ninh trật tự, chú trọng tham mưu, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của các Ban Chỉ đạo ngay sau đại hội. 
 
Thứ hai: Chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, triệt để các loại tội phạm với quan điểm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tăng cường tấn công, triệt xóa các đường dây đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; các ổ, nhóm, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của tội phạm, bảo đảm môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trên các lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, an toàn thông tin; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự như: vi phạm bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép… Phục vụ tốt nhất nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
 
Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, Tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để hình thành điểm nóng và lý do để các thế lực thù địch lợi dụng. 
 
Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Làm cho phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là của toàn dân, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, để mỗi người dân là tai mắt, là nguồn tin tố giác, lực lượng tham gia đấu tranh với các loại tội phạm. 
 
Quan tâm xây dựng đoàn kết lương giáo; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng ở khu vực miền núi, biên giới, xây dựng lòng dân vững chắc ở vùng đặc thù.
 
Chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, nơi chiếm 83% diện tích và dân số của tỉnh luôn phải được ổn định; bên cạnh đó, cần quan tâm các khu kinh tế, khu công nghiệp đang ngày càng được lấp đầy, tập trung đông lao động, các chuyên gia nước ngoài. 
 
Thứ tư: Nắm chắc tình hình ngoại biên, tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng An ninh Lào, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do…đảm bảo An ninh trật tự tuyến biên giới, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tích cực tham mưu, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức và đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc thù, biên giới đảm bảo yên dân, giữ yên địa bàn. 
 
Tăng cường phối hợp với các lực lượng quân đội, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phối hợp với các ngành thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản, lao động, xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Thứ năm: Chú trọng đổi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các mặt công tác theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị.
 
Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh gắn với thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, tạo động lực rèn luyện, cống hiến trong cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng.  
Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu về pháp luật và các tri thức cần thiết khác; trung thành, tận tụy, trọng danh dự, có đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ chuẩn mực, vì nhân dân phục vụ. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện hiện thiếu trách nhiệm, ngại khó, ngại khổ, cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy chế công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong chính quy, phong cách ứng xử văn hóa. 
 
Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nhất là động viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ vừa được tăng cường về xã để vừa xử lý kịp thời, tại chỗ những tình huống liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, là chỗ dựa vững chắc, gần gũi, tạo hình ảnh đẹp người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Chú ý công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ công an các cấp kế thừa vững vàng cho giai đoạn tiếp theo. 
 
Thưa toàn thể Đại hội,
 
Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị đại hội, các đại biểu cần quan tâm thỏa đáng thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; đóng góp ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. 
 
Về công tác nhân sự của Đại hội, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo định hướng giới thiệu theo quy định, Tôi mong muốn và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện xứng đáng cho trên 2.000 đảng viên của 28 tổ chức cơ sở đảng trong toàn lực lượng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn giành sự quan tâm và gửi trọn niềm tin sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân tỉnh nhà. Phát huy truyền thống vẻ vang, những kinh nghiệm quý báu và thành tích đã đạt được qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục lập được nhiều thành tích, chiến công mới, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.
 
Nhân dịp này, Thay mặt Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã giành tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ đối với sự trưởng thành của lực lượng công an Nghệ An nói riêng và tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong thời gian tới để xây dựng lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững. 
 
Kính chúc lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 
 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Trân trọng cảm ơn!
.

Nhóm PV

.