Thứ Ba, 25/08/2020, 16:20 [GMT+7]

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 25/8, Đảng bộ Công an tỉnh tiến hành phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy và 198 đại biểu được triệu tập từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đại diện cho hơn 2000 đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh phiên trù bị
Các đại biểu thực hiện biểu quyết
Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị
Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, bầu Đoàn Thư ký và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc; nội quy Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; tổ chức thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải đáp kiến nghị của các đại biểu trong quá trình chuẩn bị Đại hội. 
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  diễn ra trong hai ngày (25 - 26/8/2020). Theo chương trình, phiên chính thức sẽ khai mạc vào sáng mai, ngày 26/8/2020.
.

PV

.