Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Chiều 23/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" trên toàn quốc.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.