Hiệu quả từ xã hội hóa mô hình 'Camera an ninh giám sát trật tự' Hiệu quả từ xã hội hóa mô hình 'Camera an ninh giám sát trật tự'
Phường Hòa Hiếu là một trong những địa phương đầu tiên của thị xã Thái Hòa triển khai mô hình 'Camera an ninh giám sát trật tự' bằng hình thức xã hội hóa. Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, mô hình được chính quyền và Nhân dân đánh giá có hiệu quả cao.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.