Ấn tượng tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ Ấn tượng tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là dịp để động viên, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chung tay xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là phát biểu của đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh khi tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.