Thứ Sáu, 29/03/2024, 09:23 [GMT+7]

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty Thuỷ lợi Nam Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 28/3/2024, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và tập thể cán bộ, công nhân viên công ty.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Theo đó, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào; tăng cường truyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động trong cơ quan; vận động cán bộ, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Công an Nghệ An, sự phối hợp, hướng dẫn của phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn về ANTT… với phương châm “vừa là người thực hiện phong trào và là người thụ hưởng từ phong trào”.
                                                                                 

TIN LIÊN QUAN

.

Phan Tuyết